Bartis Attila - Kemény István: Amiről lehet


2006-ban és 2007-ben a Litera - irodalmi portálon megjelent két nagyvizit-beszélgetés. Az Élőbeszéd és a Rutinválaszok helyett című nagyinterjúkat Kemény István és Bartis Attila készítette egymással a Litera számára. Jelen kötetben ezt a két beszélgetést olvashatják, egy harmadik, később készült dialógussal együtt. 


Kedves ismeretlen

A Kedves Ismeretlen nevelődési regény: Krizsán Tamás története, azaz bukdácsolása a gyerekkorból az ifjúságig. Az élet díszlete ugyan kisszerű, egy Budapest környéki település se város se falu világa, de a célja annál nagyobb: Tamás családjának minden tagja az élet végső értelmét keresi, így jó fiúként ő sem tehet mást, mint hogy követi a családi hagyományt, és a maga egyszerű módján nekivág az Ismeretlennek.


Élőbeszéd

Kemény István a nyolcvanas években induló nemzedék jelentős, és írókörökben az egyik legnagyobb hatású, eredeti hangú és kísérletező kedvű alkotója. Prózát és verset egyaránt ír.


Hideg

Dallamos, mégis korszerű költészet Kemény István József Attila-díjas költő könyve. Különösen a fiatalabb korosztályok rajonganak ezért a költészetért. A kötet első kiadása néhány hónap alatt elfogyott, így a Hideg azon ritka verseskötetek közé tartozik, melyek több kiadást is megértek.


Valami a vérről

Válogatott és új versek

Keresztury Tibor (ÉS, 1999. máj.


Család, gyerekek, autó

Az Élet és Irodalom számára havi egy alkalommal írt tárcanovellákat Kemény István, 1992-től '96 közepéig. Ezeket a novellákat tartalmazza a kötet.


A néma H

Kemény István hetedik - bennük negyedik verses - kötete a költő pályáján újat jelez, de korántsem az új magyar irodalom lírai palettáján.


A Kafka-paradigma

Vörös Istvánnal

Ugyanaz a posztmodern mű mást jelent a - hozzávetőleg - értőnek, és mást a félreértőnek, miközben akár mindketten remekül szórakoznak a látszólagos közérthetőség miatt. De az értő tudja, hogy a másik félreérti a művet. Ez a különbség köztük. A posztmodern tehát ahelyett, hogy demokratizálná a művészetet, újabb különbséget hoz létre a befogadók között. Csakhogy ez a különbség mindig lappangó marad, nem bír veszélyessé válni, és nem bír megszűnni sem.


A koboldkórus

A Kontextus könyvajánlója (1993) „A fiatal írók egyik legtehetségesebbjeként számontartott Kemény István új verseskönyve, A koboldkórus korszakváltást jelez: azt a pillanatot, amikor a sűrűsödő verbális és érzéki tapasztalat gondolati ritmusváltássá alakul: a komolyodó fiúval egyszerre csak egy fiatal férfi néz szembe a tükörből; valaki, aki egy új és más szinten teremthet magának szabadságot és szigort, akinek immár nem az a feladata, hogy megismerje és kövesse a Törvényt, hanem, ha lehet, újraformálja azt.


Témák a Rokokó-filmből

Tartalom


Témák a Rokokó-filmből 5

A királylány elszomorítása 7

A felszabadítók 9

A keresés 10

"A terv" 11

Szakértői jelentés 12

"Az alépítmény 14

A főcsatornamester 15

A patkány 16

Éjszakai ügyelet 18

Az alvó város 19

A háború általában 20

A forradalommal egyenértékű "édes stílus" 22

Ha majd minden rabszolga-nép 23

XX. évszázad, "B" változat 24

Javasasszonynál 26

Betétdal 28

Mélyzöld vadrózsa 29

A nullán 33

A kis karnevál 37

Látogatás a nagyszülőnél 39

A szereplők menekülése 40