Kemény István: A királynál (folyóiratajánló)

Kemény István: A királynál

 

Tudom, hogy csatára készülsz, uram,
és az időd drága, lehet, hogy ez lesz
az utolsó estéd, vezéreid várnak, mert
stratégiád se tökéletes még, és szolgáid
már készítik pompás de könnyű, talán
utolsó lakomádat, színes sátrukban
pedig sietve szépítkeznek a lányok,
nincs most időd sokat fecsegni, pláne,
hogy az ellenség táborából jöttem,
ott nőttem fel, ott tanultam, ott voltam
szerelmes és ott a múltam, nem áruló
vagyok mégsem, hanem utazó, vándor,
bölcs és szemtelen, most nagyon bátor
és egy kissé meglepett is ettől, de se nem
őrült, se nem részeg, és se megölni, se
eltéríteni nem akarlak téged, egyszerűen
csak jöttem, megkérdezni tőled, hogy
üzensz-e valamit a legszélére,
mert én odatartok éppen, hogy
átszóljak vagy átkiabáljak onnan,
mert meguntam, hogy hallgat az Isten.

 

 

ALFÖLD 2012/2.

 

3     KEMÉNY ISTVÁN verse: A királynál
3     TATÁR SÁNDOR versei: Mielőtt az önsajnálat; Elhinnék szinte bármit
6     ORAVECZ IMRE: Kaliforniai fürj (regényrészlet)           
15    GÉCZI JÁNOS versei: Május-haikuk           
17    GEREVICH ANDRÁS versei: Tavasz; Biztonság
18    SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ prózaverse: Csendes kert 1-36.
20    NYERGES ANDRÁS: A negyvenesek pavilonja (regényrészlet)
30    FECSKE CSABA versei: Jegyzetek; Meddig élnek?
31    VIDA GERGELY versei: Az egész csillagközi bagázs; A Poldi bácsi-hasonlat
33    LESI ZOLTÁN versei: Ha dzsin; Pókfonál
34    BURNS KATALIN: Tigris a Mecsekben (novella)
39    ACZÉL GÉZA versei: (szino)líra (absztrakt; abszurdum; acél)  

Műhely

41    TÔZSÉR ÁRPÁD: Emberlátás (naplójegyzetek 2001-bôl)
54    VAJDA MIHÁLY: Tübingeni nyár (naplójegyzetek)
60    TORNAI JÓZSEF: Hosszú évek után (naplójegyzetek)

Tanulmány

70    TAMÁS ÁBEL: Multiplex sermo (A Fama „összetett beszéde” Vergilius Aeneisében)
79    KOZÁK DÁNIEL: A nőnem ingatag (Grammatikai nem és identitás egy ezüstkori római eposzban)
88    FERENCZI ATTILA: A római irodalom története és a derengés
93    KIS GÁBOR: Anselmus, Aureliano és a Bölcsek köve (Az arany virágcserép és a Száz év magány alkímiai kontextusban)

Szemle

111    DECZKI SAROLTA: A visszatérô szellem(történet) (Imre László: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei. Barta János                  pályája és a szellemtörténet)
115    VADERNA GÁBOR: Médium, korszak, retorika (Eisemann György: A későromantikus magyar líra)
120    D. TÓTH JUDIT: Kritikusi topográfia (mítoszkritikai) útjelzôkkel (Kányádi András: A képzelet topográfiája)
125    BAKONYI ISTVÁN: Vízió napjaink világáról (Petőcz András: Másnap)

Képek

AKNAY JÁNOS festményei