Család, gyerekek, autó 16. fejezet Feltárási jegyzőkönyv

A FELADAT. Túl vagyok egy rossz koron, ezt tiszta fejjel érzem. Tudom. Kis hülye voltam eddig, sokat féltem, bőgtem. Nem értettem a könyveket. Most, hogy holnap tíz éves leszek, egészen jól látom az eddigi hibákat, amiket elkövettem. De azt is kell látni, hogy kevesebbet bőgök, bátrabb vagyok, most is biciklizek, ráadásul a kiserdőben és egyedül, elém süt a nap, úgyhogy vége a kisdiák-kornak. Játszani kell, de komoly és jó játékokat. Kívülről tudom már az ötödikes történelemkönyvet. Régész leszek.
A CSOPORT. Én vagyok a vezető. Mindenkinél idősebb vagyok, én találtam ki az egészet. A helyettesem Edit, aki pár hónappal idősebb a hugomnál, Marianne-nál. Az asszisztens Évike. Öt éves, tizenhat kiló, de velünk akar lenni, és szerencsére nem nyúl semmihez.
A csoport a kőtornác szélén ül, előtte a leletek. A feldolgozás-rendszerezés munkájának megkezdését hátráltatja, hogy mind a két nagyobbik lány hangosan sír. Évike türelmesen vár. Én nem tudom, mit csináljak. Melegen süt az október végi nap. l971-et írunk. Várok én is, az lesz a legokosabb.
A BÁZIS. Ez a ház az egész telep centruma. A tanyaközpont iskolája. Legalább száz éves. Ókori épület. Az ókor a történelemszemléletem alapját képező öt kor (őskor, ókor, középkor, újkor, legújabb kor) egyike. Még biztos, hogy itt voltak a Zách grófok, amikor épült.
Az iskolában laknak a tanítóék, vagyis mi, ezen kívül van benne egy tanterem meg egy szertárszoba. A tanteremnek olajos padlója van, és tegnapig huszonnégy gyerek járt bele: négy elsős, két másodikos, három harmadikos, összesen hét osztály (ötödikes éppen nincs). A szertárszobában szinte minden használhatatlan. Korábbi expedícióim alapján nem sok reményt fűzök ehhez a területhez. A focilabda lukas, a macskacsontváznak hiányzik a bal első lába, a farka meg az alsó állkapcsa, a vetítőgép nem vetít, és az atomok sem kapcsolódnak össze. Ezek főleg középkori és legújabb kori leletek.
Az iskola padlása eddig szinte teljesen feltáratlan lomtár volt. A vastag por és a gyanús, lemoshatatlan koszok miatt itt mindig óvatos voltam. Mostantól más a helyzet, mert tegnap az egész iskolaépületet életveszélyessé nyilvánította a telepvezető, és több tonna lomot hordatott le a padlásról, hogy az épület ne omolhasson a tanítócsaládra.
Csoportom reggel óta dolgozik az udvarra halmozott anyagban. Az eddigi leletek okot adnak a derűlátásra, de most ez a három fekete csomó, ami egy olajoskannából került elő, félő, hogy a lányok kedvét el fogja venni a további régészkedéstől. Még mindig sírnak.
A KUTATÁSI TERÜLET. Amíg a munka folytatható lesz, határoljuk be a kutatási területet. A telepet akácerdő veszi körül, inkább bozót, mint erdő. A bozótnak szelleme van. Makogva, nyüszítve Tutu csörtet benne reggeltől estig. Feje citromnyi, haja nincs, ruhája egy szál melegítőgatya, télen ing, keze kacska és kicsi, és úgy tartja maga előtt, mint egy elészenesedett holttest, de szerintem mint egy kenguru. Kora tizenhat év, neve Szekeres Sándor. Ok nélkül félek tőle. Öccse Edittel és velem jár a negyedik osztályba.
Tutu az emberekkel lakik. Ötven-hatvan ember van a telepen. Az emberek két hosszú cselédházban élnek. Ezeket házsoroknak nevezik. A rosszabbik házsoron egy-egy bejáratról két lakás nyílik. Egy lakás az egy szoba meg egy konyha. Holnaptól egy ilyen lakásban lesz az iskola. Azért volt ma szünnap, mert az iskola délelőtt költözött át. A szükségiskola közvetlen szomszédai Czeiterék lesznek. Czeiterék is, mint a telepi emberek többnyire, a Záchok uradalmi cselédjeinek a leszármazottjai. Csoportomból Évike Czeiter-lány, mi többiek idegenek vagyunk.
Az állatok nyolc-tíz istállóban vannak elhelyezve. A telep egy állami gazdasághoz tartozik. Van iroda, ebédlő, munkásszálló. Az elit utca három házból áll félkörben az iskola mellett. Az iskolakert másik oldalán van a bolt, ami kocsma.
Ezt a négy épületet most is látom innen a tornácról. A bolt csak négytől hétig van nyitva. Edit anyukája a boltos. Napi három órát hajlandó vesződni a részegekkel. Most az udvarukon tereget. A másik két házban semmi mozgás. A gondnokék meg a telepvezetőék gyerektelenek.
Hogy lehet ennyit bőgni pár vacak fecskétől?
LELETEK ÉS EGYBEN IDŐRENDI TÁBLÁZAT.
l.Őskor: a telep előtti idők. Leleteink nincsenek. Csak a Tutu van. Az igazi őskor pont olyan lehetett mint a Tutu.
2.Ókor: amikor a grófok is ittvoltak. Gazdag leletanyag. Az összes ház. Fatönkök hosszú sorban (ezek a Záchok platánjai). Hosszú halom az iskola drótkerítése mentén (ez az iskola régi téglakerítése betemetve. Vigyázat, kígyó lakik benne). Öregek meséi.
3.Középkor: a gróf szökésétől az én születésemig. Tárgyak: magányos orosz katonasír a telep bejáratától balra. Két rozsdás puskacső valahonnan a földből (agyuk elenyészett). Egy ötkilós, alig rozsdás ép ágyútöltet (most is bent van a konyhánkban). Egy-egy föltekert vörös és magyar zászló. Egy-két könyv a szertárból.
4.Újkor: amikor már éltem. A legtöbb tárgy a szertárból. Kádár János: Tovább a lenini úton. J.F. Cooper: Nyomkereső. Fekete Gyula: Kincskereső Pipitér. Egy jó csúzli a szekrény mögül (Tóth, az előző tanító kobozhatta el). Használhatatlan játékok.
5.Legújabb kor: az utóbbi egy év, mióta ideköltöztünk. Kidobott játékaink, elszakadt szárítókötél - szinte semmi.
A LEGÚJABB LELET. Feltehetőleg ókori eredetű fedeles, pléh vizeskanna, benne azonosíthatatlan korú vízes olaj. Három nagy fecskefióka úszik benne. Természetes odakerülésük lehetősége kizárva. A vízbefojtás időpontja bizonytalan. A legvalószínűbb feltevés persze a legújabb kor, de az olaj konzerváló hatása miatt a hajdani tettesek lehetnek akár már felnőttek is. A lelet csoportunknak mindenképpen az eddigi legjelentősebb eredménye. A kormeghatározás nehézségei ellenére nevezhető egy tömegsír feltárásának.
AZ ÚJ FELADAT. Már senki sem bőg. Papírkoporsó, hurkapálca-keresztek. A régészetnek vége. Elmélyülten játszunk.